История на Карате

Както всяко нещо, така и карате-до си има история. Историята на бойните изкуства по принцип, и в частност на карате-до, може да бъде проследена в най-дълбока древност и това е така по простата причина, че през всяка една епоха от развитието на човечеството, човек е имал нужда от умения, осигуряващи неговата лична защита, както и тази на ценните нему хора. Именно необходимостта от овладяването на умения за оцеляване поставили началото на бойните изкуства, които възникват като системи за самозащита.

Общоприето е мнението, че карате-до води началото си от Далечния изток като има различни версии по въпроса за конкретното място на възникването му. Според една от най-старите легенди това се случва именно в Индия, където преди повече от 5000 години е живял принц, който бил изключително богат. С цел усъвършенстването на човешките способности за самозащита, той провел редица наблюдения върху начините, по които различни животни атакували и се отбранявали. След като натрупал достатъчно информация на базата на тези наблюдения, той разработил система за самозащита без оръжия, която в последствие била приложена върху много от неговите роби, на повечето от които това коствал животът, но резултатът показал ефективността на системата.

Споменавайки Индия, не можем да не отбележим, че именно индуският монах Дарума Тайши се откроява като една от най-важните личности в историята на карате-до. Неговата тежка задача била да стигне от Индия до Китай, където да запознае с Будизма императорската династия Ли Янг. Фактът, че е пропътувал това огромно разстояние невредим и без оръжие, защото на монасите им било забранено да носят такова, във време, наситено с множество грабежи и убийства, дава оснавания да се смята, че той е бил добре запознат с индуистката монашеска система за самозащита.