Партньорство с Министерство на Младежта и Спорта

http://mpes.government.bg


В партньорство с Министерство на Младежта и Спорта сме реализирали успешно 4 проекта по програмата „Спорт за децата в свободното време“ за периода 2015-2018 на ММС, в които са взели участие над 160 деца успешно реализирани и приключени са и 3 проекта по програмата "За развитие на Спортните клубове" за периода 2017-2019, като чрез тях сме взели участие в повече от десет турнира и сме организирали 3 лагера за периода 2017-2019 сме били партньори на СО в програмата за развитие на спортните клубове чрез
2017 - "Спортна София с Карате Клуб Ронин 11 заедно по-силни, по-здрави, по-добри"
2018 - "Спортна София, усмихнати лица, спортни хора"
2019 - "Карате –толерантност в спорта, мъдрост в живота"

Проект VIOLET

http://projectviolet.eu/


Карате Клуб „Ронин“ се включва като участник в проект VIOLET в началото на месец февруари 2012 г., чрез провеждането на курсове по самоотбрана за младежи между 10 и 19 години. Основната оперативна цел на проекта е да създаде подкрепяща среда, в която децата и младежите със сензорни увреждания да осъзнаят своите възможности, да бъдат обучени да отстояват правата си, да умеят да се защитават сами от съществуващите рискове.

Целевата група на проект VIOLET включва деца със сензорни увреждания на възраст между 10 и 14 години и младежи от 15 до 19 години, които посещават масови и специализирани пансионни училища в България и Великобритания. Тези деца и младежи често са обект на агресия, поради факта, че се отличават от масата свои съученици. Проект VIOLET ще адресира тези проблеми посредством организирането и провеждането на проучване на нуждите на целевата група, последващо разработване на неформални обучителни модули, тяхното пилотиране в масови и специализирани училища и на финален етап обучение на обучители, които да продължат добрата практика и след приключване на осигуреното финансиране.

Партньори по проекта са:
Асоциация на родителите на деца с увреден слух http://www.ardusbg.com ,
Royal National College for the Blind http://www.rncb.ac.uk ,
Сдружение "Възможности без граници" http://infopass.eu.

Времетраенето на проекта е две години – старта е даден през февруари 2011 г. и ще приключи през януари 2013 г. Проект VIOLET се финансира от Европейската комисия чрез Главна дирекция „Правосъдие” и в частност програма ДАФНЕ III http://ec.europa.eu/justice/grants/programmes/daphne/index_en.htm

Активен Спорт - път към толерантността

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КРЪГЛА МАСА по проект „Активен спорт – път към толерантността“


В началото на месец декември 2014г. Сдружение „Карате клуб Ронин 11“ даде старт на новия си проект „Активен спорт – път към толерантността“, който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Проекта е насочен към организирането на тренинги по карате и ролеви игри за развиване на способностите за самостоятелно вземане на решения, самоотбрана, равнопоставеност, толерантност, способности за общуване, управление на конфликти.
В дейностите по проекта ще бъдат включени 40 деца и младежи на възраст между 7 и 18 години, част от които в неравностойно положение и от етнически малцинства.

Времетраенето на проекта е шест месеца, като освен обучителните тренинги и модули са предвидени четири открити урока по толерантност и превенция от агресия, по два за всяка група. В откритите уроци децата и младежите ще представят разисквани казуси по време на тренингите и ролевите игри. Уроците ще бъдат водени от преподавателите по различните обучителни модули, включени в тренингите. Целта на дейността е децата и младежите, включени в проекта, да покажат на своите връстници, приятели и родители добри примери на поведение, начините за преодоляване на натрупаната агресия, представяне на модели за по-добро междуличностно общуване, разрешаване на конфликти, представяне на нормите на поведение в училището и извън него, възпитание на толерантно отношение и насърчаване на комуникативността.

Проекта „Активен спорт – път към толерантността“ ще приключи със заключителна Кръгла маса, на която е поканен и гост­лектора от Япония Сенсей Тетсужи Накамура (7-ми дан), който ще представи ефективни инструменти за правилно прилагане на позитивното мислене и действия и ще проведе семинар по Годжу-рю карате в София.
Предвидения срок за приключване на дейностите по проекта „Активен спорт – път към толерантността“ е 30.04.2015г.

Младежта в действие

artstudiolala@abv.bg http://www.laladesignstudio.com/


"Карате за всички - мост между поколенията" е проект за любителите на карате и всички хора, желаещи да живеят здравословно и в съответствие с философските правила на спорта, независимо от тяхната възраст. По своята същност той представлява инициатива на група младежи от карате клуб "Ронин 11", София.

С него те изразят почитанието си към своите учители и майсторите на спорта, положили началото му в България и в същото време показват ползите за духа и тялото на всеки, дръзнал да се докосне до изкуството карате.

В рамките на пет месеца младежите от клуба установиха контакти и проведоха интервюта с доайените на спорта в страната. Изследваха мирогледа им и причините за отдадеността им на спортното изкуство. В унисон с Европейската година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията, те отдадоха почит и внимание на майсторите и предизвикаха интерес към карате в много нови любители на това бойно изкуство.

За целта младежите проведоха серия от срещи и интервюта със сенсеи на възраст над 60 години и заснеха кратки филмови серии за живота и практиката на тези майстори на спорта, тренираха заедно с тях и учиха тайните на изкуството от най-опитните му представители.

За финал беше организирано състезание, което съвпадна с вече станалия традиция ежегоден турнир „Национална Купа Ронин“. Състезанието се проведе в зала „Локомотив“, София на 01.06.2013 г. (Международния ден на детето). Заедно с проведените срещи в дисциплините ката и кумите, беше направена и презентация на проекта на Карате клуб „Ронин 11“ – „Карате за всички – мост между поколенията“, на всички участници и гости бяха подарени DVD-та с филма. На турнира присъстваха почти всички сенсеи, участвали в проекта, като някои от тях бяха гости, а други се включиха като съдии и треньори и демонстратори. Получи се уникална симбиоза между възрастното и младото поколение каратеки в България. На децата за пореден път бе показано как японската философия на Карате дава много практически умения и ценностни ориентации, спомагащи адаптацията към мултикултурализма на съвременна Европа.