Този проект се реализира с финансовата подкрепа на програма "Младежта в Действие" на Европейската комисия, администрирана в България от Национален център "Европейски младежки програми и инициативи". Съдържанието на настоящото видео не отразява позицията на Европейската общност, програма "Младежта в Действие" или НЦЕМПИ.